0002 Hoberg
Antall stemmeberettigede: 3,259    Valgdeltakelse: 63.82%


    Forhånd      Valgting      SumSum  
PartilisteUrettRettSum  UrettRettSum  UrettRett Stemm
 
Det norske Arbeiderparti  0  0  0  870  157  1,027  870  157  1,027
Sosialistisk Venstreparti  0  0  0  158  20  178  158  20  178
Senterpartiet  0  0  0  97  15  112  97  15  112
Kristelig Folkeparti  0  0  0  101  23  124  101  23  124
Venstre  0  0  0  93  8  101  93  8  101
Høyre  0  0  0  175  13  188  175  13  188
Fremskrittspartiet  0  0  0  241  33  274  241  33  274
Kystpartiet  0  0  0  4  0  4  4  0  4
Demokratene  0  0  0  0  0  0  0  0  0
Kristent Samlingsparti  0  0  0  1  0  1  1  0  1
Norges Kommunistiske Parti  0  0  0  4  0  4  4  0  4
Pensjonistpartiet  0  0  0  50  3  53  50  3  53
Rød Valgallianse  0  0  0  11  3  14  11  3  14
 
Totaler (for kretsen)..  0  0  0  1,805  275  2,080  1,805  275  2,080