0001 Arstad
Antall stemmeberettigede: 1,717    Valgdeltakelse: 61.96%


    Forhånd      Valgting      SumSum  
PartilisteUrettRettSum  UrettRettSum  UrettRett Stemm
 
Det norske Arbeiderparti  0  0  0  382  76  458  382  76  458
Sosialistisk Venstreparti  0  0  0  112  17  129  112  17  129
Senterpartiet  0  0  0  56  7  63  56  7  63
Kristelig Folkeparti  0  0  0  59  24  83  59  24  83
Venstre  0  0  0  57  7  64  57  7  64
Høyre  0  0  0  97  9  106  97  9  106
Fremskrittspartiet  0  0  0  123  16  139  123  16  139
Kystpartiet  0  0  0  0  0  0  0  0  0
Demokratene  0  0  0  0  0  0  0  0  0
Kristent Samlingsparti  0  0  0  1  0  1  1  0  1
Norges Kommunistiske Parti  0  0  0  0  0  0  0  0  0
Pensjonistpartiet  0  0  0  13  0  13  13  0  13
Rød Valgallianse  0  0  0  7  1  8  7  1  8
 
Totaler (for kretsen)..  0  0  0  907  157  1,064  907  157  1,064