E-post
Kontaktperson Leder:
Bjørg Kjeverud
Adresse: Filsetvegen 57, 2332 Åsvang
E-post: b.kjeverud@gmail.com
Tlf.: 91728675

Kasserer:
Liv Langberg
Adresse: Hovshagan 20, 2337 Tangen
E-post: lslangberg@gmail.com
Tlf.: 92229960
Web adresse Korets hjemmeside
Dato oppdatert 2016-04-11