E-post
Kontaktperson Leder:
Gunvor Stemkjær
Adresse: Rabbsletta 125, 2337 Tangen
E-post: gunvor14@gmail.com
Tlf.: 45246048Kasserer:
Liv Synnøve Langberg
Adresse: Hovshagan 20, 2337 Tangen
E-post: lslangberg@gmail.com
Tlf.: 92229960
Web adresse Korets hjemmeside
Dato oppdatert 2018-04-20