På bakgrunn av kommuneoverlegens anbefaling har kommunene og fylkeskommunen besluttet å opprettholde gult nivå både i barnehager, grunnskole/SFO og videregående skoler.
 
I nye nasjonale retningslinjer er det igjen lokale vurderinger som skal ligge til grunn for tiltaksnivå i skoler og barnehager, og regjeringen anbefaler nå gult nivå der smittesituasjonen tilsier det. 

 
Illustrasjonsfoto MostphotosHvorfor ikke grønt nivå nå?

- Med dagens smittesituasjon og den forventede økningen i smittetilfeller i tiden fremover, vil grønt nivå i skole og barnehage føre til at svært mange barn og voksne blir definert som «øvrige nærkontakter», sier kommuneoverlege Einar Sannerud Stødle. - Risikoen er dermed høy for at både barna og de ansatte vil bli anbefalt gjentatte perioder med hyppig testing. Dette er en belastning for den enkelte, men også en utfordring for kapasitet på hurtigtest og smittesporing i kommunene, forklarer han. Økt smittespredning i skoler og barnehager vil erfaringsmessig også føre til økt smittespredning i samfunnet for øvrig. 
 
Kommuneoverlegen understreker at på gult nivå skal undervisningen fortrinnsvis skje fysisk, og at de med erfaringen man nå har, vurderer at gult nivå er et relativt lite inngripende tiltak som har god effekt.
 
For videregående skoler gjelder gult nivå foreløpig for én uke, og det gjøres en ny vurdering i slutten av neste uke. For barnehage og skole/SFO gjelder anbefalingen inntil videre.

Testing vil erstatte tiltak

Kommunene i Hamarregionen jobber med å få på plass en ordning for jevnlig testing som skal erstatte mer inngripende kontaktreduserende tiltak. I første omgang er målet å raskt få på plass system og kapasitet for jevnlig testing i videregående skole. 

Ikke mulig eller ønskelig å stoppe

Kommuneoverlegen regner med at omikron nå dominerer. - Omikron er vesentlig mer smittsom en tidligere virusvarianter, og vaksine beskytter i mindre grad mot smittespredning. Vaksinen reduserer imidlertid risiko for alvorlig sykdom betydelig, også ved omikronvarianten, sier Stødle. 
 
- En vinterbølge med omikronvarianten er ikke mulig eller ønskelig å stoppe. Selv om omikron gir mindre alvorlig sykdom, vil belastningen på helsetjenesten kunne bli stor dersom mange blir syke samtidig. Håndteringen gjennom vinteren dreier seg derfor om å bremse epidemien, understreker kommuneoverlegen. - Vi må unngå at for mange blir syke samtidig, slik at belastningen på helse- og omsorgstjenestene og samfunnet ikke blir for stor.