Jula nærmer seg og året 2021 er i ferd med å ebbe ut. Som fjoråret, har også dette året vært preget av koronapandemien. Først og fremst har dette hatt den betydningen, at store deler av arbeidsåret har landbrukskontoret vært betjent fra hjemmekontor. Vi har forsøkt å ha aktiv kontakt med alle samarbeidsparter og brukere av tjenestene våre, selv om den i hovedsak har skjedd via telefon eller digitale medier. Smittesituasjonen er igjen utfordrende ved inngangen til et nytt år, men vi må håpe på noe mer normaliserte arbeidsforhold i det nye året.

Det er viktig for landbrukskontoret å ha et godt samarbeid med alle relevante aktører, for å gi gardbrukerne i våre tre kommuner så god service som mulig. Vi benytter anledningen til å takke for samarbeidet og ønske alle samarbeidsparter rundt om i landet, i våre nabokommuner, internt i våre tre kommuner, landbrukssenteret på Blæstad, Hamarregionen utvikling, Statsforvalteren i Innlandet, fylkeskommunen og Innovasjon Norge, en riktig god jul.

En riktig god jul ønsker vi også alle brukere av våre tjenester.

På vegne av alle ansatte på Hedmarken landbrukskontor.

Jørn-R. Follum

Landbrukssjef

 

godjul