Forskriften er likt utarbeidet for henholdsvis Hamar, Løten, Ringsaker og Stange kommuner. Eventuelle merknader knyttet til forskriften sendes kommunen på post@stange.kommune.no , emnefeltet merkes med merknad forskrift fettholdig avløpsvann.

Utkast til forskrift om påslipp av olje- og fettholdig avsløpsvann.

Høringsfrist er 31. januar 2022.