- Vi håper at denne prisen vil bidra til å sette fokus på og synliggjøre frivillig arbeid i Stange kommune, sier frivilligkoordinator og prosjektleder Serina Sørland. 

Månedens frivillige

Frivilligprisen 2022 er et lokalt initiativ for markering av Frivillighetens år, og avvikles når året er omme. Det skal til sammen deles ut 12 priser. 

- Det er svært mange i Stange kommune som engasjerer seg i frivillig arbeid, og som bidrar til et bredt og mangfoldig tilbud til egne medlemmer og andre. Noen ganger er det laginnsatsen som utpeker seg, andre ganger er det enkeltpersoner som har en nøkkelfunksjon, sier Sørland. 

Kriteriene er at kandidaten har utmerket seg med sin frivillige innsats og engasjement i og for lokalmiljøet, og gjennom sitt arbeid tilført Stange kommune positiv aktivitet. Kandidaten må videre være bosatt og virke i Stange kommune. 

- Prisen er et symbol på at frivillig innsats har verdi og blir lagt merke til. Ingen kandidater er for små eller for store, for kjente eller ukjente, til å bli nominert, sier leder på Ottestad Frivilligsentral Sissel Sivertsen. 

Prisen tildeles på bakgrunn av nominasjoner fra kommunens innbyggere, og det er en lokal arbeidsgruppe som beslutter og tildeler. Arbeidsgruppen inkluderer, i tillegg til Sørland og Sivertsen, styremedlem i Stange Røde Kors Gunn Randi Fjæstad, leder i Stange idrettsråd Torild Jacobsen, aktivitør på Stange helse og omsorgssenter Anita Nysveen Romskaug, leder for BUA i Stange Ingvild Alfstad og kulturrådgiver Nina Halvorsen. 

Ulike markeringer gjennom året

Arbeidsinnsatsen i frivillige organisasjoner i Norge tilsvarte i 2020 142 000 årsverk, og 63 % av befolkningen over 15 år har utført frivillig arbeid i løpet av det siste året. Frivillighetens år er forankret i regjeringens Frivilligmelding, og markerer ulike tiltak på både nasjonalt, regionalt og lokalt nivå gjennom året. 
 
- Frivilligprisen er en del av den lokale markeringen i Stange kommune. Et annet tiltak, og som vi også ønsker innspill på, er aktiviteter, tiltak og arrangement som kan løftes under paraplyen «Frivillighetens år». Stange kommune ønsker å bidra til markedsføring og økt oppmerksomhet rundt lagenes allerede eksisterende aktivitet, og da gjerne aktiviteter av mer åpen karakter, sier Sivertsen. 

- Det er et mål for oss å skape større kjennskap til lag, aktiviteter og arenaer som finnes i Stange kommune, og mangfoldet, bredden og merverdien som disse representerer. Så håper vi selvfølgelig at økt kjennskap også kan bidra til økt rekruttering og oppslutning, avslutter Sørland. 

Ønsker du å nominere kandidater til Månedens frivillige 2022?

Send inn ditt forslag her

Prisen har følgende retningslinjer:

  1. Kandidaten må ha utmerket seg spesielt med sin frivillige innsats og engasjement i og for lokalmiljøet. 
  2. Kandidaten må gjennom sin innsats ha tilført Stange kommune positiv aktivitet. 
  3. Kandidaten må være bosatt i Stange kommune. 

Prisen består av blomster, et diplom og en liten oppmerksomhet. 

Arbeidsgruppa frivillighetsåret 2022. Foto StangeavisaArbeidsgruppa består av f.v. Nina Halvorsen, Anita Nysveen Romskaug, Ingvild Alfstad, Sissel Sivertsen, Serina Sørland og Bjørn Kristiansen. Torild Jacobsen var ikke tilstede da blidet ble tatt. Begge fotos: Stangeavisa