Reguleringsplanen for området ble vedtatt 17.06.2020

Utbyggingsavtale for Kåterud næringsområde (PDF)