Budsjett 2022 og økonomiplan 2022-2025 ble behandlet i formannskapet 1.desember. Kommunedirektørens innstilling ble vedtatt mot en stemme. Forslaget legges ut til offentlig ettersyn i perioden 1. desember - 14. desember 2021. Endelig behandling skjer i kommunestyrets møte 15.desember.

Budsjett og økonomiplan ligger tilgjengelig på Stange rådhus og Stange bibliotek.

Økonomiplandokumentet kan leses i sin helhet her

Budsjett og økonomiplan (PDF)