– Det er viktig at alle følger de nasjonale tiltakene som nå er innført og at folk tar imot de vaksinedosene de får tilbud om, slik at vi kan bidra til å få kontroll over pandemien, sier kommunedirektør Kaija Eide Drønen. 

Forventer økende smitte i regionen

– Smittetrykket i Stange er økende, men smittetrykket er fortsatt lavere enn i flere andre nærliggende regioner. Noe av grunnen til dette er nok at befolkningen i vår region har blitt gode til å leve med en pandemi, sier kommuneoverlege Einar Sannerud Stødle. – Vi opplever at befolkningen er flinke til å holde seg hjemme når de er syke, og har lav terskel for å teste seg med hurtigtest. Dette, sammen med vaksinasjon, er grunnpilarene for å holde kontroll på pandemien.

Stødle påpeker at det viktigste smitteverntiltaket er at alle som er syke holder seg hjemme og tester seg. - Dette gjelder også for skole og barnehage. I skoler med vedvarende høy smittespredning kan det være aktuelt å i en periode anbefale regelmessig testing av klasser eller trinn. Bruk av trafikklysmodellen er et mindre effektivt og aktuelt tiltak nå når samfunnet for øvrig er åpent, sier Stødle. 

Kommuneoverlegene i Hamarregionen gjør fortløpende vurderinger av situasjonen, og presset på tjenestene i helsevesenet og på sykehusene er avgjørende for om det er grunnlag for å sette inn ekstra tiltak i regionen. 
– Smittetrykket i vår region er lavere enn gjennomsnittet for Innlandet og vesentlig lavere enn i Oslo og Viken. Presset på helsetjenesten er foreløpig akseptabelt, men både kommunene og sykehuset opplever bemanningsutfordringer i enkelte enheter. Med høyt smittetrykk rundt oss, så må vi forvente at smitten vil fortsette å øke også i vår region, sier Stødle. 

Bruk munnbind ved besøk på institusjonene våre

Nasjonale tiltak 

Nasjonale regler:

 • Hvis du bor sammen med en som er smittet, må du holde deg hjemme i karantene til du har svar på en negativ test. Dette gjelder for voksne, enten de er vaksinert eller uvaksinert. For å slippe karantene, må vaksinerte teste seg på nytt senest etter sju dager. Uvaksinerte må teste seg daglig i syv dager med hurtigtest eller annenhver dag med PCR-test. For barn er dette ikke en plikt, men en anbefaling.
   
 • Hvis du blir smittet av covid-19, må du være isolert i fem dager. Dette gjelder uavhengig av om du er vaksinert eller ikke. (Tidligere var kravet 2 dager for vaksinerte uten symptomer.) I tillegg må du ha vært feberfri i 24 timer før du går ut av isolasjon.
   
 • Alle som kommer til landet får plikt til å teste seg 24 timer innen ankomst: Både uvaksinerte, vaksinerte og personer som har gjennomgått coronainfeksjon. Alle over tolv år skal bære munnbind der det ikke er mulig å holde avstand til det foreligger en negativ test.

 

Nasjonale anbefalinger:

 • Hold avstand til andre, gjerne en meter der det er mulig. Unngå klemming og håndhilsing.
 • Anbefaling om at arbeidsplasser der hjemmekontor er mulig uten at det går ut over viktige og nødvendige tjenester, sørger for at ansatte jobber hjemmefra hele eller deler av uken, for eksempel at det slik for bedriften samlet sett utgjør 50 prosent.
 • Regjeringen ber voksne vurdere om man kan redusere antall nærkontakter noe.
 • Det er en nasjonal anbefaling om å bruke munnbind i kontakt med helse- og omsorgstjenesten.
 • Det er nasjonal anbefaling om å bruke munnbind på kollektivtransport, i taxi, i butikker og på kjøpesentre der det ikke er mulig å holde avstand. Det anbefales også å bruke munnbind der det er mye folk og vanskelig å holde avstand, f.eks når du skal hente jakken din etter et arrangement samtidig med mange andre eller på vei ut av en fotballstadion.

 

Dette kommer i tillegg til tiltakene som regjeringen innførte mandag 29. november for å bremse spredningen av omikronvarianten. 

 

Regionale tiltak der det er smitteutbrudd

Gjelder: Asker, Aurskog-Høland, Bærum, Eidskog, Eidsvoll, Enebakk, Frogn, Gjerdrum, Grue, Halden, Hole, Hurdal, Indre Østfold, Jevnaker, Kongsberg, Kongsvinger, Lillestrøm, Lunner, Lørenskog, Marker, Moss, Nannestad, Nes, Nesodden, Nittedal, Nord-Odal, Nordre Follo, Oslo, Rakkestad, Rælingen, Råde, Sarpsborg, Skiptvet,Sør-Odal, Ullensaker, Vestby, Våler i Østfold, Øvre Eiker, Ås

Lista utvides/endres ved endret smittesituasjon i kommuner.

 • Påbud om bruk av munnbind der det ikke er mulig å holde minst én meters avstand i butikker, kjøpesentre, serveringssteder, kollektivtransport, innendørs stasjonsområder og taxi. Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under 12 år, eller for de som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind. Det anbefales også å bruke munnbind der det er mye folk og vanskelig å holde avstand, for eksempel når du skal hente jakken din etter et arrangement samtidig med mange andre eller er på vei ut av en fotballstadion.
 • Påbud om at arbeidsplasser der hjemmekontor er mulig uten at det går utover viktige og nødvendige tjenester, skal sørge for at ansatte jobber hjemmefra hele eller deler av uken. Det kan for eksempel gjøres slik at de ansatte jobber hjemmefra halvparten av tiden.
 • Antallsbegrensninger for private arrangementer innendørs på inntil 100 personer på offentlig sted eller i leide/lånte lokaler.
 • Plikt for serveringssteder og arrangører til å registrere gjester for å kunne varsle gjester ved smitteeksponering.
 • Krav om bordservering av alkohol for serveringssteder og arrangementer som har skjenkebevilling.
 • Krav om at alle gjestene har sitteplasser på serveringssteder som har skjenkebevilling.
 • Antallsbegrensninger for innendørs arrangementer uten faste tilviste plasser med inntil 600 (i kohorter på 200).

 

Nasjonale regler og råd oppdatert fra 3. desember