Tirsdag 19. oktober bli det et kulturhistorisk «bokbad» på Stange bibliotek, mens det 24. oktober blir mulig å besøke Opsal gard. 

- Bakgrunnen for arrangementene er at det nå utarbeides kulturminneplan og at vi ønsker å både få inspirasjon og og inspirere eiere av eldre og verneverdige bygninger både på små og store gardsbruk, eneboliger og i sentrumsbebyggelse, sier planrådgiver Ingeborg Storbæk.

Arrangementene er et samarbeid mellom planavdelingen og kulturavdelingen. 

Restaurere, reparere og bruke om att

Kulturhistorisk «bokbad» i Grevskapet Stange bibliotek tirsdag 19. oktober, klokken 19:00.

Hvor lite kan gjøres ved rehabilitering av en gammel bygning? Hvordan kombinere brukspotensiale og historiske kvaliteter ved kulturminnet? Hvilke erfaringer kan eiere og andre involverte dele?

Kulturhistoriker Sjur Harby fra Disen kolonial, har lang erfaring som rådgiver for store og små restaureringer av ulike bygninger, også egne byggeprosjekter. Han har også bistått mange eiere av historiske bygninger med å søke om økonomisk støtte til istandsetting. Han har mange referanser og et stort nettverk innenfor dette fagmiljøet og har i dette møtet med seg folk som kan belyse dette gjennom egen erfaring og eksempler. Vi møter også håndverkeren som deler erfaringer og gir råd om løsninger med små grep. 

Sjur Harby er vert i en samtale om hvordan vi tar vare på kulturminnene på en måte som er bærekraftig, - også økonomisk. Han har korte intervjuer med personer med ulike ståsted og erfaringer som kan kaste lys over kveldens tema og om kulturminneplanen, før det blir rom for spørsmål og utveksling av erfaringer og synspunkter.

De som intervjues er:

  • En politiker: Hilde Rigmor Amundsen (MDG), nestleder i planutvalget. Hun er dessuten arkeolog og har rehabilitert husmannsplassen der hun bor.
  • En gardbruker: Morten Nordstad, Sveen gård i Ottestad, har rehabilitert flere hus i tilknytning til gården, en husmannsplass og i den senere tid bryggerhus og våningshus på bruket Bekken søndre.
  • Kraftstasjonen i VallsetEn kraftverkeier: Lars Kvensjø som sammen med Karen Hafsahl i 2014 kjøpte en gammel kraftstasjon med bestyrerbolig fra 1910, Fosselven i Vallset. Begge deler er under rehabilitering.
  • En håndverker: Sveinung Sletten er tradisjonshåndverker og driver firmaet Slettens Vøling.
  • En kommunebyråkrat: Ingeborg Storbæk er planrådgiver og har ansvaret for blant annet kommunedelplan for kulturminner

 

Kulturvernkvelden vil ha stor relevans for eiere av eldre bygninger med fortsatt potensial for bruk , men med behov for renovering, de som gruer seg for prislappen for et slikt arbeid, for historieinteressert og politikere som også har kulturvern på agendaen. Det blir mulig å stille spørsmål og deltagerne blir tilgjengelige etter samtalen for en prat.

Stange historielag kommer også til å være tilstede: De har med seg et utvalg av årboka Gammalt frå Stange og Romedal, med spesiell relevans for temaet rehabilitering av gamle hus. Disse kan kjøpes.
  

Opsal gardOpsal gard - befaring

Søndag 24. oktober klokken 16.00-18.00 inviteres det til den tidligere storgården, Opsal Gard på Tangen. Gården en historie som går langt tilbake i tid. Men de siste 50 årene har gården stått mer eller mindre ubebodd. Nå planlegges det en besøksgård her med søkelys på det levende biomangfold.

Den nye eieren Georgiana Keable Jerstad åpner dørene for å vise fram dette spesielle kulturmiljøet. Det er stort behov for renovering av både de to bolighusene og flere uthus, samt jordveg, hage og landskap. De vakre og autentiske bygningsdetaljer og materialbruk gjør at den nye eieren har en forsiktig tilnærming til oppgaven. Georgiana ønsker samtale om stedets kulturmiljø og historie, og å dele erfaringer. 

Vegbeskrivelse

Adressen til Opsal er Opsalvegen 265, 2337 Tangen. En kort veibeskrivelse er å ta utgangspunkt i Fossvegen (som går fra Gata og sørover mot Tangen), ta av ved Hjørnet, der det står skiltet til Brenna og kjør ca 2 km på Opsalvegen (fv 226). Georgiana ber besøkende om å ta på ekstra ullklær. Husets piper er ikke istandsatt enda og det kan være kjølig.

Relaterte lenker