Innbyggere kan velge om de ønsker Comirnaty fra BioNTech/Pfizer eller Spikevax fra Moderna (halv dose) som oppfriskningsdose.

Innbyggere over 18 år 

Det skal gå minimum 20 uker (4,5 mndr) mellom andre og tredje dose av koronavaksinen. Vaksineringen vil foregå etter samme prioriteringsrekkefølge som første dose, altså de eldste og sykehjemsbeboere først:

 • Sykehjemsbeboere og innbyggere over 85 år
 • Innbyggere i aldersgruppen 75-84 år
 • Innbyggere i aldersgruppen 65-74 år
 • Innbyggere i aldersgruppen 45-64 år
 • Innbyggere i aldersgruppen 18-44 år

Les mer på FHIs nettsider om oppfriskningsdose til innbyggere fra 65 år  og eldre


Personer med medisinske tilstander som gir høy risiko for alvorlig forløp av covid-19 (prioriteringsgruppe 4)

Personer 18 år og eldre med underliggende medisinske helsetilstander som gir høy risiko for alvorlig forløp av covid-19 tilbys også en oppfriskningsdose.

Gruppen inkluderer:

 • organtransplanterte
 • de med immunsvikt
 • hematologisk kreftsykdom siste fem år
 • pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft
 • nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon
 • Downs syndrom
 • kronisk nyresykdom eller betydelig nedsatt nyrefunksjon.
   

Personer med alvorlig svekket immunforsvar

De med alvorlig svekket immunforsvar vil selv etter en 3. dose i primærserien ha lavere immunrespons og lavere grad av beskyttelse enn immunfriske, og har behov for oppfriskningsdose for å øke beskyttelsen mot infeksjon og alvorlig sykdom. Disse tilbys oppfriskningsdose 4.

Informasjon om intervall for oppfriskningsdose. 

 

Forskjellen på 3. dose og en oppfriskningsdose er:

 • 3. dose er til de som ikke fikk god nok effekt etter de første to dosene. Eks. alvorlig immunsupprimerte.  Grunnvaksinering vil derfor bestå av 3 doser.

 • Oppfriskningsdose er for å øke effekten av grunnvaksineringen. 

 

Illustrasjonsfoto