Den avtroppende kommunalsjefen har et stort engasjement for barnehage og skolefeltet og vært viktig i pågående omstillingsarbeid i kommunen. – Med utdanning og erfaring fra nasjonalt nivå, ønsker jeg også å bruke denne kompetansen nasjonalt innenfor det særdeles viktige feltet barnehage- og skolemiljø, sier Teksum.

Teksum ønsker å takke alle medarbeidere og gode kollegaer i Stange for den jobben de gjør.

– I min tid i Stange kommune har jeg lært organisasjonen å kjenne som en veldig kompetent organisasjon som kan vise til gode resultater. Det er ingen enkel avgjørelse jeg nå har tatt, men med hensyn til både familie og jobb er jeg trygg på at beslutningen er riktig, sier Teksum.

Kommunedirektør Kaija Eide Drønen sier det er synd at kommunen nå mister en dyktig kommunalsjef.

– Det er svært synd for Stange kommune at Atle velger å gå over i ny jobb. Dette viser at hans erfaring er ettertraktet og at Stange kommune har attraktiv kompetanse hos våre medarbeidere, sier Eide Drønen.

– Jeg hadde ønsket å ha med Atle videre på laget i arbeidet med å utvikle Stange kommune i årene fremover. Han har bidratt på en svært god måte i pågående prosesser. Jeg har både forståelse og respekt for det valget Atle har tatt, og ønsker han lykke til med ny og spennende jobb, avslutter Eide Drønen.