Felles for vaksineringen av aldersgruppene 12-15 og 16-17 år, er at de skal tilbys vaksinen Comirnaty (Pfizer). Dette er med begrunnelse i at det er internasjonalt lengre erfaring med denne vaksinen gitt til barn og unge under 18 år.

Kommunen mottar antall vaksiner av typen Comirnaty ut fra antall barn og unge i målgruppen som antas å ønske vaksinering. Så langt har det ikke vært noen utfordring med å sette alle disse dosene på aktuelle vaksinasjonsdager. 
Likevel kan det oppstå enkeltdoser i rest, som må settes umiddelbart etter utblanding og opptrekk. I Stange kan derfor innbyggere som har fått Comirnaty som dose 1, nå registrere seg på en tilkallingsliste. De som registrere seg må ha mulighet til å komme på meget kort varsel (30 minutter). De som ønsker å registrere seg må sende en mail til: koronavaksinasjon@stange.kommune.no. Her oppgis navn, telefonnummer og hvilken av de aktuelle datoene man er tilgjengelig: 16.9, 25.9, 28.9.

Det er viktig å merke seg at det i tilfellet vil være snakk om svært få doser (alt fra 1 til maks 4-5 pr vaksinasjonsdag). Man skal ikke møte opp i Stangehallen med mindre man får oppringning. 

Som kommunen har formidlet i lang tid, er det vaksineleveransene som er avgjørende for hvilken mRNA-vaksine som tilbys innbyggere i alder fra 18 år, også som vaksinedose 2. 

Både Spikevax (Moderna) og Comirnaty (BioNTech/Pfizer) er mRNA-vaksiner og kan kombineres. 
De siste ukene har kommunen hatt -, og har fortsatt et stort lager av vaksinen Spikevax (Moderna), som tilbys innbyggere i alder fra 18 år.

Voksne innbyggere i Stange oppfordres til å ikke vente med fullvaksinering. Stange kommune slutter seg derimot til den nasjonale oppfordringen om å takke ja til den vaksinetypen man blir tilbudt ved dose 2, og dermed oppnå en raskere optimal beskyttelse mot covid-19. Dette både av hensyn til den enkelte innbyggers beskyttelse, samt av hensyn til å redusere smittespredning.