For å slippe karantene er det noen krav som må være oppfylt. 

  • Man må ikke være husstandsmedlem med den smittede eller tilsvarende nære.
  • Man må gjennomføre hurtigtesting som angitt fra smittesporingsteamet. Barn i barnehage og barneskole skal ta to tester, mens elever på ungdomstrinnet skal ta to til tre tester over en femdagers periode.
  • Barn fra og med barneskolealder får utdelt selvtester som utføres hjemme.
  • Barnehagebarn vil få tilbud om hurtigtest på teststasjonen og nærmere informasjon om videre opplegg deretter.

Alle selvtester er hurtigtester som gir svar etter 15 minutter. Så lenge de tester negativt, kan barna og ungdommene gå på skole og delta i fritidsaktiviteter som normalt. 

Får testutstyr

For å gjennomføre testopplegget, vil foreldre og foresatte få tildelt testutstyr fra kommunen. De vil også få informasjon om hvordan selvtesten skal tas og hvordan de skal forholde seg i testperioden. 
- Det er en forutsetning at foreldrene er til stede og utfører testen sammen med barnet, sier assisterende kommuneoverlege Jorid Nygårdshaug Aas. 

Foreldre som ikke ønsker, eller ikke får til, å utføre testen hjemme, vil få tilbud om bistand. Dersom testene ikke gjennomføres, må ordinær smittekarantene gjennomføres.


Får informasjon direkte

Foreldre og foresatte til barn og unge som blir definert som nærkontakter, og som kan testes i stedet for å gå i karantene, vil få direkte beskjed om dette fra rektor, barnehagestyrer, lagleder eller liknende. De vil da få beskjed om hvor og når selvtest kan hentes. Oversikt over utleveringssted vil også finnes på den enkelte kommunes nettside. 
De som allerede er i smittekarantene, vil få mulighet til å gå over på ordningen med testing, og disse vil få direkte informasjon om hvordan dette kan gjøres.

Videre oppfølging

Oppfølging videre vil være avhengig av testresultatet. Ved positiv test kontaktes smittesporingsteamet, som da følger opp den enkelte. Ved negativ test trenger ikke foreldre og foresatte foreta seg noe, og eleven kan gå på skolen som vanlig. Dersom barnet får symptomer, må det holdes hjemme og smittesporingsteamet kontaktes for rådgivning og oppmelding til prioritert test på teststasjonen.

Les mer om hvordan selvtesting foregår her