Søk om søtte gjennom ordningen Bedriftsintern opplæring fra Innlandet fylkeskommune.

Bedrifter som ønsker å øke sin kompetanse kan søke om støtte til bedriftsintern opplæring. Ordningen forvaltes av fylkeskommunen, og søknad må sendes via søkeportalen - Regionforvaltning.no.

Søknader vil herette behandles fortløpende, det er altså ingen søknadsfrist.

Les mer om ordningen på hjemmesiden til Innlandet fylkeskommune.

Se også Facebook-sida "Næringsutvikling i Innlandet".

 

Spørsmål rundt ordningen kan rettes til:

Turid Lie
Epost: turid.lie@innlandetfylke.no
976 30 102