Hvis du er ny bonde kan du nå søke om å få delta i NLRs mentorordning.

Tilbudet gjelder alle produksjoner, også Inn på tunet og lokalforedling. Les mer om ordningen hos Norsk landbruksrådgiving.

Søknadsfristen er 1.desember.

 

(Bildet er lånt fra NLR's artikkel)