Det digitale orienteringsmøtet har som formål å informere om innholdet i utredningen. I tillegg vil administrasjonen svare på mange av spørsmålene som innbyggerne sender inn underveis. Slik ønsker administrasjonen å bidra til at både de formelle høringsinstansene og alle innbyggerne i Stange, har best mulig utgangspunkt til å komme med sine høringsinnspill.

Kommunedirektør Kaija Eide Drønen, kommunalsjef Atle Teksum, kommunalsjef Frode Haugan, skolefaglig rådgiver Heidi Midtlien og virksomhetsleder for barnehager Sigrid Håkonsen var tilstede.

Program

  • Kort orientering om omstillingsbehovet til Stange kommune
  • Orientering om skole- og barnehagestrukturutredningen
  • Spørsmål/svar

 

Se opptak av arrangementet (Sendingen starter 10 minutter ut i opptaket)

Svar på alle spørsmål fra møtet finner du her.

 
Informasjon til aktuelle høringsinstanser

Kommunedirektøren registrerer at det er mange meninger om hvordan prosessen knyttet til innbyggerdialog gjennomføres i anledning fremtidig skole- og barnehagestruktur i Stange kommune.

Med bakgrunn i det, er det sendt ut informasjon vedrørende høringsprosessen til aktuelle høringsinstanser, som kan leses her

 

Foto Mostphotos