I koronavaksinasjonsprogrammet benyttes de to mRNA-vaksinene fra BioNTech/Pfizer og Moderna. - Det trengs to doser for å få best mulig beskyttelse. Siden målet er å oppnå det for flest mulig raskest mulig, vil noen bli tilbudt en kombinasjon av de to koronavaksinene, sier assisterende kommuneoverlege Jorid Nygårdshaug Aas. 

De to tilgjengelige mRNA-vaksinene fra Moderna og Pfizer anses som likeverdige. De bygger på den samme teknologien, og det å kombinere ulike koronavaksiner gir minst like god beskyttelse og medfører ingen større risiko for alvorlige bivirkninger, enn det å få vaksine fra samme produsent. - Vi ønsker å gjenta at vaksinasjon er det viktigste redskapet vi har for å bekjempe pandemien, og helsemyndighetene anbefaler alle å takke ja til vaksinasjon, uavhengig av hvilken mRNA-vaksine de får tilbud om. 

Vaksinene fra Moderna og Pfizer bygger altså på samme teknologi og beskytter mot den samme delen av koronaviruset som kalles spike-proteinet: Etter den første dosen med én av mRNA-vaksinene, har kroppen lært seg å kjenne igjen dette proteinet. Når den andre dosen mRNA-vaksine gis, forsterkes beskyttelsen som oppstod etter første dose. Dette skjer uavhengig av hvilken av de to mRNA-vaksinene som gis, og hvilken av dem som er gitt tidligere.  – Dette er det samme som skjer når en har hatt koronainfeksjon og bare trenger en vaksinedose, siden immunforsvaret også da gjenkjenner spike-proteinet. Det tyder på at immunforsvaret reagerer godt, selv om man stimulerer det på to forskjellige måter. Kombinasjon av to forskjellige vaksiner har her vist seg å ikke ha noen andre typer bivirkninger enn det som er sett ved bruk av to doser av samme vaksine.

- I likhet med FHI oppfordrer vi sterkt befolkningen til å la seg vaksinere med den vaksinen som tilbys, avslutter assisterende kommuneoverlege Jorid Nygårdshaug Aas.