11.-19.september går årets ryddeaksjon av stabelen. Det er mange tusen frivillige som er påmeldt, som skal rydde avfall på avveie. I den forbindelse vil prosjektleder i "Hold Innlandet Rent" opplyse grunneiere langs vannområder at det kan forekomme ferdsel på deres eiendom i forbindelse med rydding. De skriver:

Kjære grunneier og rettighetshaver

Prosjektet Hold Innlandet Rent har mottatt 1,3 millioner fra Miljødirektoratet til å rydde eierløst avfall på avveie i Innlandet.

Målet med prosjektet er å engasjere 2800 frivillige til å rydde avfall på avveie under den nasjonale Strandryddeuka, som i år finner sted 11. -19.september. Aksjonen baserer seg på frivillig innsats, hovedsakelig fra skoleklasser, lag og foreninger.

Det er fjerde året Hold Innlandet Rent skal organisere rydding i Innlandet. Tidligere år er det ryddet avfall i kommunene langs Gudbrandsdalslågen, og i år skal aksjonen utvides til å omfatte kommuner langs Glomma og i Hamar-regionen. I alt er 18 kommuner med på prosjektet. I tillegg er Vassdragsforbundet for Mjøsa med tilløpselver, Vannområdet Glomma og grensevassdragene, Statsforvalteren i Innlandet, Innlandet fylkeskommune (ved seksjon for klima, miljø og naturmangfold), de interkommunale renovasjonsselskapene (SØIR, MGR, GLØR, NGR, Sirkula, GIR), Hold Norge Rent, Hamar Naturskole, Innlandet Bondelag, Norges bonde og småbrukarlag, Dokkadeltaet Nasjonale Våtmarkssenter, Valdres friluftsråd, og Framtiden i våre hender støttespillere i prosjektet.

Hvorfor er dette relevant for grunneiere og rettighetshavere langs vannet?

Ryddeaksjoner som Hold Innlandet Rent bidrar direkte til reversering og forebygging av avfall på avveie i Innlandet. For å lykkes med dette må alle bidra litt. Aksjonen er rettet mot herreløst avfall på avveie, og vi vet det er mye eierløst avfall på avveie langs vannene her i Innlandet. Noe ligger på tomt til kjent eier, noe ligger i vegetasjonen kanskje delvis under vann og noe er godt kveila inn i buskas og annet kratt fra tidligere storflommer. Dette er en fin anledning til å kartlegge omfanget, og for de av dere som ønsker å gjøre noe med dette – er det en gylden anledning til nettopp det.

 

Påmelding

Dersom du ønsker å bidra kan du kontakte Johannes eller Camilla (kontaktinformasjon lengre ned), de svarer også på generelle spørsmål om aksjonen. Dersom du ser noen ivrige personer som rydder avfall på din tomt i september, er det forhåpentligvis deltakere i aksjonen. Skulle deltakerne være til sjenanse for deg eller din eiendom, ber vi deg kontakte Johannes eller Camilla direkte.

 

Informasjon om deltakere fylles inn i skjemaet herhttps://forms.gle/mHrkJhRiqoWFHipn9

 

Geografi

Aksjonen Hold Innlandet Rent har kommunene i Nord-Gudbrandsdalen, Midt-Gudbrandsdalen, Sør-Gudbrandsdalen, Hamar-regionen samt Kongsvinger og Elverum som deltakende områder. Herreløst avfall på avveie kan også rapporteres inn i den statlige karttjenesten lokalisert her: https://ryddenorge.no/

Oppsummering

  • Vi ber om forståelse for at det kan være aktivitet nede ved vannet på din tomt, da dette er en stor aksjon med nærmere 3000 frivillige.
  • Det er kommunikasjonskanaler for dialog med de frivillige, vi setter derfor pris på om du tar kontakt med Johannes eller Camilla direkte dersom du har konkrete tilbakemeldinger
  • Alle kan bidra – og vi vil ha deg med på laget! Vi bistår mer enn gjerne i kampen mot forsøpling, og håper du blir med på laget!

HMS

Vi har utarbeidet retningslinjer for opprydning av herreløst marint avfall i samarbeid med Hold Norge Rent. En veileder til trygg strandrydding ligger her: https://holdnorgerent.no/kunnskapsartikkel/tips-til-en-god-ryddeaksjon

Kontakt oss!

Johannes Christian Wahl Gran, Kommunikasjonsrådgiver
plast@skappa.no
984 02 344

 

Camilla Tysland Lillehagen, Prosjektleder
camilla@HoldInnlandetRent.no
971 02 554

holdinnlandetrent