Det er nå svært viktig at vi følger gjeldende smittevernråd, begrenser sosial kontakt og reduserer antall nærkontakter

  • Fortsatt bruk av Teams møter

De fleste møter bør holdes på Teams, men når det er få deltakere og muligheter for å holde minst 1 meter avstand kan det avholdes fysiske møter.

  • Hjemmekontor

På bakgrunn av det økte smittetrykket anbefales det fremdeles at de som har mulighet til å ha hjemmekontor benytter seg av det. Eventuelt kan ansatte skifte på hvem som er på hjemmekontor og hvem som møter på arbeidsplassen.

  • Lunsjavvikling

Kantina på Rådhuset vil fremdeles være stengt, men vurderes åpnet igjen i løpet av september hvis smittesituasjonen tilsier det.

Ved avvikling av spisepauser må avstand på minst 1 meter ivaretas og besøk mellom etasjer bør minimeres. Minner om at rengjøring av bord på spiserom o.l. fortsatt er viktig.

  • Unngå unødvendige arbeidsreiser

Vi anbefaler å unngå alle unødvendige arbeidsreiser.

  • Ansatte som har symptomer på sykdom, skal være hjemme

Det bør være en lav terskel for å teste seg for covid-19. Alle personer med symptomer på covid-19 bør testes raskest mulig.

Situasjonen blir fulgt nøye og oppdatert informasjon vil bli sendt ut fortløpende.

Oppdatert koronainformasjon finner du her