I hovedsak handler endringene om en justering av geometrien i kryssområdene knyttet til at hastigheten på E6 er økt til 110 km/t. Planområde for endringer og hva endringene går ut på fremgår ellers av plandokumenter i saken.

Plandokumentene som beskriver gjeldende reguleringsplan samt forslag til endringer er tilgjengelig her: https://www.arealplaner.no/stange3413/arealplaner/187 under fanen «planbehandlinger». Frist til å gi merknad/uttalelse til forslaget er fire uker fra i dag (18.08.2021)

Eventuelle merknader/uttalelser sendes til Stange kommune, postboks 214, 2336 Stange eller til e-post adressen post@stange.kommune.no .