Deltakerpremie til barn og unge t.o.m. 16 år, som har tatt minimum 6 turposter, er et dagsbesøk i Ankerskogen svømmehall. Premiebilletten kan hentes i informasjonssenteret på rådhuset. 

Levér turkortet med koder eller vis fram registreringen i appen for å hente ut billetten som må brukes før utgangen av mai 2022. Premien blir ikke sendt i posten.

ut på tur