Informasjon som ble sendt ut da var følgende:

  • Vedrørende hjemmekontor, vil det ikke lenger være påbud om dette, men det anbefales at de som har mulighet til å ha hjemmekontor fortsetter med det. Eventuelt kan ansatte skifte på hvem som er på hjemmekontor og hvem som møter på arbeidsplassen. 
  • Det er for øvrig ingen endringer mht. informasjon som er gitt tidligere om avvikling av lunsjpauser, overflaterenhold og andre smitteverntiltak.
  • Møter anbefales fortrinnsvis avholdt på teams, men der det ikke er mange samlet og avstand på 1 meter kan overholdes, kan fysiske møter arrangeres. 

Trinn 4 i gjenåpningen av samfunnet ble utsatt i forrige uke, men en ny vurdering forventes fra regjeringen om 1-2 uker.
Vi vil da gjøre en ny vurdering om bruk av hjemmekontor og fysiske møter mm. og komme tilbake med mer informasjon.

Nasjonal veileder - klikk her