- Det vil bli tatt prøver av vannet for å avdekke om det er snakk om alger som kan produsere giftstoffer. 
Inntil videre frarådes det å bade der Mjøsa er grønnfarget, siktedypet er mindre enn 0,5 meter (eller dersom en ikke ser tærne når en har vann til knærne). Dette gjelder for både mennesker og dyr, sier assisterende kommuneoverlege Jorid Nygårdshaug Aas. 

Blågrønnalger kan produsere giftstoffer samt lukt- og smaksstoffer, og kontakt med algene kan gi kløe og ubehag. Har man badet i grønt vann, er det uansett lurt å dusje seg selv så snart som mulig og vaske badetøyet.

Dersom vannprøvene inneholder giftstoffer, kan forgiftning av dyr og mennesker inntreffe om en får i seg vann med høy konsentrasjon av dette.

NB! Funnet av blågrønnalger påvirker ikke det kommunale drikkevannet da vannet tas fra dypere vannlag.

blågrønnalger