Vi er opptatt av at deres barn skal ha en fin, lærerik og inkluderende uke der de blir tatt godt hånd om. Tilbudet er utviklet av balansekunster Eskil Rønningsbakken og er tilpasset barn og unge i alderen 7-15 år, der de deles inn i interne aldersgrupper og maksimalt 15 stk per gruppe. Det gis opplæring i parkour (moderne gateturn), ny-sirkus  (luftakrobatikk og koordinasjon), balanse og turn, samt noe ordinær turn. Nye elever vil lære fra scratch og elever som var med i sommer får ny kunnskap å bite i. 

  • Aldersgruppe: 1.-10. trinn
  • Når: mandag 11. oktober - fredag 15. oktober
  • Tidspunkt: kl. 9:00-15:00
  • Sted: Stangehallen, bane 4
  • Antall deltakere: Max 45 stk

 

INSTRUKTØRENE:
Kursholdere: Eskil Rønningsbakken med flere

Alle våre instruktører har lengre fartstid med undervisning av barn, gjennomgått opplæring i sikkerhet og førstehjelp, samt levert inn fersk politiattest. 

Foto Eskil Rønningsbakken

TA MED:
Ta med godt bevegelig tøy, solid lunsj, snack og drikke (man bruker mye energi på en hel dag med fysisk aktivitet)