Vil du være valgfunksjonær eller stemmestyremedlem i et valglokale ved Stortingsvalget 12. og 13. september 2021?

Krav til stemmemottakere

  • Være nøyaktig å kunne jobbe under press
  • Følge arbeidsbeskrivelser
  • For å kunne jobbe som valgmedarbeider må du kunne logge deg på ID-porten med elektronisk ID (BankID eller MinID).
  • Kunne delta på obligatorisk opplæring
  • Kunne jobbe begge valgdagene
  • Være fylt 18 år eller fylle 18 år i 2021
  • Ikke stå på liste ved årets valg

Søndag er valglokalene åpne fra kl. 14.00 til 19.00. Mandag er valglokalet åpent fra kl. 09.00 til 21.00 Etter dette er det opptelling i valglokalet.


Godtgjøring

  • Godtgjøring etter fastsatte takster (kr. 1434,- pr. dag).
  • Tapt arbeidsfortjeneste etter kommunens gjeldende satser.
  • Skyssgodtgjøring etter kommunens regulativ.

 

Fyll inn dette skjemaet, og velg det lokalet du ønsker å jobbe i. Vi vil behandle søknadene fortløpende, og du hører fra oss innen 15. august.