Ja, hvis du er ansatt i skole, barnehage eller SFO i Stange kommune kan du nå bli prioritert i vaksinekøen.

Regjeringen har åpnet opp for å prioritere ansatte som har direkte kontakt med barn og unge i barnehager, skoler og SFO, i vaksinekøen. 

Vi følger nasjonale retningslinjer som sier at det er den kommunen hvor barnehagen, skolen eller SFO ligger, som er styrende for denne vaksinasjonen, ikke hjemkommunen til den enkelte ansatte.