Dersom du ønsker å få etterregistrert en vaksine i SYSVAK (Nasjonalt vaksinasjonsregister) som er satt i utlandet, må du kontakte fastlege eller en privatpraktiserende lege.

Du kan lese mer om dette her: https://www.fhi.no/nyheter/2021/na-kan-du-fa-etterregistrert-koronavaksiner-tatt-utenfor-norge/

Fra og med uke 33 kan du, som innbygger i Stange, kontakte helsestasjonen for å få etterregistrert vaksine tatt i utlandet.