Nei, du må være innbygger i Stange eller ha varig opphold her (mer enn 3 måneder).