Ja, nå kan du registrere deg om du har mulighet til å stille på kort varsel, innen 30 minutter. Dette gjelder de som er i samme prioriteringsgruppe som vi vaksinerer nå, og det gjelder kun for dose 1. Det hender at vi får vaksinedoser til overs, og trenger noen som kan stille raskt for å motta sin første dose av vaksinen. Time for dose 2 blir da booket samtidig

Du registrerer deg på en tilkallingsliste samtidig som du registrerer deg i vaksinekø. Hvis du allerede har registrert deg i vaksinekø, kan du registrere deg på nytt og klikke «JA» for å stå på en tilkallingsliste.

 

skjermbilde helseboka