Regjeringen har vedtatt at Janssen-vaksinen skal tilbys utenfor koronavaksinasjonsprogrammet. Kommunen kan derfor ikke besvare henvendelser vedrørende denne.

Fra 15. juni kan man bestille time for vurdering hos private leger, vaksinasjonsklinikker og enkelte fastleger som tilbyr vaksinen. Det er ikke et krav at leger skal tilby dette.

Personer som ønsker Janssen-vaksinen anbefales å først gå inn på helsenorge.no og lese om vaksinen og hvem den kan tilbys, før de eventuelt kontakter lege.

Legekontorene i Stange gir selv informasjon på sine nettsider hvorvidt de tilbyr dette.