Todelt bakgrunn for utredningen

Bakgrunnen for utredningen er todelt. Det økonomiske utfordringsbildet for kommunen og endringer i nasjonale lovkrav innen skole. Utredningen kommer ikke med noen anbefalinger om verken de beste eller de mest effektive grepene når det gjelder kvalitet og innsparing. Vurderingene av ulike alternativ skjer etter at høringsperioden er over. Saken blir behandlet politisk høsten 2021.

Du kan si din mening 

Alle som ønsker det, kan sende høringsinnspill. Innspillet må være skriftlig og inneholde fullt navn. Svar på høringsspørsmålene kan sendes til Stange kommune, postboks 214, 2336 Stange eller til post@stange.kommune.no.  
Alle høringsinnspill er offentlige og blir fortløpende publisert på kommunens nettside for høringen. Høringsfrist er 15.september. Kommunen svarer på innspillene gjennom den politiske behandlingen i høst. 

Vil engasjere barn og unge

Det legges spesielt til rette for at barn og unge skal komme med sine egne innspill i arbeidet. Det er derfor utarbeidet egne høringsspørsmål rettet mot barn og unge. 

 

Lurer du på noe?

Hvis du har spørsmål knyttet til utredningen, kan disse sendes inn via et eget skjema på nettsiden til kommunen. Alle spørsmål vil bli besvart skriftlig og lagt ut på nettsiden. 

Les kunnskapsgrunnlag og se presentasjon av utredningen

Kunnskapsgrunnlag for fremtidig skole- og barnehagestruktur Stange (pdf) 

Digital orientering av utredningen