Mailen Viddal HOlm- Vi ønsker å markere denne dagen, og sette fokus på at våre innbyggere som trenger rehabilitering skal være aktive til egen helse. Det skal være lav terskel for å ta kontakt med oss, sier rehabiliteringskoordinator Mailen Viddal Holm. 

I jobben som rehabiliteringskoordinator skal hun sikre gode pasientomløp, og hun koordinerer de kommunale tjenestene for pasienten, pårørende og samarbeidspartnere. 

- Vi ønsker å flytte oppmerksomheten fra «hva er i veien med deg?» til «hva er viktig for deg». Dette er en viktig retningsendring i helsevesenet og erfaring viser at aktiv deltagelse i utforming av egne mål, øker motivasjonen og styrker mestringen hos brukerne, sier Mailen.

- opplever du endringer i funksjonsnivå må du ikke nøle med å ta kontakt med oss, sier Mailen Viddal Holm. 

Les mer om dette her