Nasjonale smitteverntiltak pr. 27.5.2021

Vedrørende hjemmekontor, vil det ikke lenger være påbud om dette, men det anbefales at de som har mulighet til å ha hjemmekontor fortsetter med det. Eventuelt kan ansatte skifte på hvem som er på hjemmekontor og hvem som møter på arbeidsplassen. 
 
Det er for øvrig ingen endringer mht. informasjon som er gitt tidligere om avvikling av lunsjpauser, overflaterenhold og andre smitteverntiltak.

Møter anbefales fortrinnsvis avholdt på teams, men der det ikke er mange samlet og avstand på 1 meter kan overholdes, kan fysiske møter arrangeres. 

Les mer om opphevingen av de lokale smitteverntiltakene her