Tommy Østlund- Vi starter litt forsiktig med den nye innbyggerdialogen, sier leder på informasjonssenteret Tommy Østlund. Foreløpig kan du bestille telefontime hos en byggesaksbehandler, mens du kan bestille en telefon eller videosamtale hos barnevernet.

- Etter at vi har testet systemet, vil vi utvide tjenesten til også å gjelde andre virksomheter på rådhuset. Vi mener dette vil være et godt tilbud for innbyggerne som slipper å ringe sentralbordet eller virksomheten for å avtale tid med saksbehandler, avslutter Østlund.

På sikt vil det også være mulig å bestille timer for fysiske møter, men dette avventes til koronasituasjonen er over.

Klikk her for bestille time

Det vil ikke være mulig å bestille time samme dag, men første mulighet er påfølgende hverdag.

Timene vil bli bekreftet og du får en godkjenning på epost.

Innbyggertorget lanseres som et pilotprosjekt med varighet til 1. janaur 2022. Vi vil bruke erfaringene vi får underveis til å videreutvikle våre tjenester ovenfor innbyggerne i Stange.