Gjennom hele svømmeskolen vil det være erfarne og utdannede instruktører og trenere. Elevene deles inn etter alder og fokuset er på vanntilvenning og grunnleggende ferdigheter etter nivå. 

Hvor:

Stange skole

Tid:

9:00-11:00
11:00-13:00
13:00-15:00

Møt opp til riktig tid - det er begrenset garderobekapasitet i svømmehallen vår. 

Første gruppe skal være ferdig skiftet til kl. 09.00. De avslutter i vannet kl. 10.30 og er ferdig i garderoben 10.45.

Andre gruppe står klare til å gå inn kl. 10.45 og skal være ferdig skiftet til kl. 11.00. De avslutter i vannet kl. 12.30, og er ferdig i garderoben kl. 12.45.

Tredje gruppe står klare til å gå inn kl. 12.45 og skal være ferdig skiftet til kl. 13.00. De avslutter i vannet kl. 14.30, og er ferdig i garderoben til senest kl. 15.00

Ta med: 

 • Badetøy: det er ikke påbud om bruk av hette. Deltakere med langt hår anbefales å sette opp håret.
 • Håndklær og nødvendige ting til dusjen
 • Det er lurt å ha med drikke og litt mat til etter svømmingen. 

 

Instruktørene:

Instruktørene har lengre fartstid med undervisning av barn, gjennomgått opplæring i sikkerhet og førstehjelp, samt levert inn fersk politiattest.  

 

Merk:

 • Det er mange som skal svømme samtidig, så fint om de som klarer seg selv i garderoben gjør det, slik at vi slipper fulle garderober. Møt opp presist til timen. 
 • Foreldre skal ikke være med inn i svømmehallen, med mindre det er spesielle behov. Ved spesielle behov vil gi gjerne orienteres på forhånd.
 • Ta gjerne en prat med barna hvordan man skal oppføre seg i en svømmehall. Kort oppsummert: 
  • ikke løpe på kanten eller i garderobene
  • det er ikke lov til å dytte noen fra kanten eller å dytte noen/holde noen under vann
  • lytt til det læreren sier
  • vis respekt for medsvømmerne dine - noen synes det er kjempegøy å være i vann, mens andre synes det er litt skummelt.

 

Vi tar utgangspunkt i den samme opplæringsmodellen vi bruker når vi har svømmekurs, men nå tilpasser vi modellen etter alder, og ikke bare etter nivå:

 

Elever på 1.- 4. trinn
kl. 09.00-11.00, kl. 11.00-13.00 og kl. 13.00-15.00

Fokus på å gjøre elevene trygge i vann!

Det blir øvelser innenfor vanntilvenning, og etter hvert vil vi jobbe med flyteøvelser og begynnersvømming. Vi kommer også til å snakke om badevett – og hva som er viktig å huske på når vi er ved eller i vannet. Dersom noen av deltagerne vil ha med seg en forelder i vannet, så er det greit – men vi stiller med nok instruktører, slik at det ikke vil være nødvendig at foreldre må være med.

Mål: Merket «Jeg kan svømme!

Sammenlignet med svømmeskolemodellen vi vanligvis følger, vil nivået være vanntilvanning-pingvin. Hvis deltakerne har gode nok ferdigheter, vil vi jobbe med øvelser på selungen-nivå

 

Elever på 5.- 10. trinn
kl. 13.00-15.00

5.-7.trinn: Er deltakerne vanntilvente? Flyter de godt? Vi sikrer at de grunnleggende ferdighetene er på plass, før vi jobber med ulike svømmeteknikker.

Mål: Merket «Jeg kan svømme!», samt ferdighetsmerker vi ser kan passe gruppene.

Sammenlignet med svømmeskolemodellen vi vanligvis følger, vil nivået være selungen-sjøløve.

8.-10.trinn: Her jobber vi mot et konkret mål – Den lille havhesten. Dette er et ferdighetsmerke hvor elevene jobber med ulike svømmeteknikker, de får prøvd seg på å svømme lengre distanser – og kortere, og de får en solid dose med livredning og førstehjelp.

Vi vil hele tiden tilpasse undervisningen til gruppene – dersom vi ser at elevene har et høyere ferdighetsnivå enn det vi har skissert her, eller motsatt, så tilrettelegger vi for det. Gjennom hele svømmeskolen vil det være erfarne og utdannede instruktører og trenere – ledet av Harald Hoel og Henriette M. Hoel.

For mer informasjon om nivåene:

https://svomming.no/svomming/svomming-forside/norges-svommeskole/
https://svomming.no/wp-content/uploads/2016/01/Krav_Havhest.pdf