Den siste uken er det meldt om 81 nye smittetilfeller i Hamarregionen. – Vi ser at smitten øker raskt, spesielt blant unge voksne i regionen, sier kommuneoverlege og leder for Samfunnsmedisinsk enhet for Hamarregionen, Ketil Egge.

- Mange har et stort antall nærkontakter, og kapasiteten for smittesporing og testing er overskredet. Vi ser et stort potensial for at smitten akselererer ytterligere, derfor ønsker vi igjen å være føre var. 

Blant tiltakene som gjelder fra midnatt, er full skjenkestopp, stans i innendørs fritidsaktiviteter for personer over 16 år, strengere restriksjoner for arrangementer samt rødt nivå på videregående skoler.

Anbefaler sterkt pause i russefeiringen

I tillegg til reglene som er nevnt, innføres en rekke anbefalinger for å begrense kontakt. – Blant annet er vi bekymret for russen, sier kommuneoverlegen. – Det er smitte på videregående, og vi oppfordrer russen sterk om å utsette feiringen.

 

Konsekvenser av regionale tiltak for Stange

–Vi ser at vi gjennom innføring av umiddelbare tiltak tidligere i uka og rask respons fra våre innbyggere, har klart å få en bedre oversikt over smittesituasjonen knyttet til utbruddet i Ottestad. Dette gjør at vi nå kan lempe noe på tiltakene som direkte berører barn, og det er vi svært glade for, sier kommunedirektør Kaija Eide Drønen.

Bakgrunnen for at det innføres en regional forskrift og regionale anbefalinger gjør at grunnlaget for en lokal forskrift i Stange endres. Den lokale forskriften og de anbefalinger som ble gjort gjeldende for Stange 18.mai, erstattes derfor av nye regionale tiltak og anbefalinger gjeldende fra lørdag 22.mai. Når det gjelder barnehager og skoler i Ottestad, er de fremdeles på rødt nivå, foreløpig frem til 26.mai. – Dette vil vi sammen med kommuneoverlegen ta en vurdering på i løpet av helga, sier Eide Drønen.

Da Stange har hatt strenge og inngripende tiltak de siste dagene, betyr innføringen av nye regionale endringer også noe lettelser for barn i Stange. Blant annet innebærer endringen at det åpnes opp for utendørs fritidsaktiviteter for barn under 17 år. Den regionale forskriften åpner også opp for at bemannede treningssentre kan holde åpent, men da for de som er 26 år eller eldre.

 

Tiltak i Hamar, Stange og Løten med virkning fra midnatt natt til 22. mai:

 • Videregående skoler, Hamar læringssenter, Stange kvalifiseringssenter og Voksenopplæringen i Løten innfører rødt nivå.
 • Skjenkestopp
 • Private sammenkomster: max 10 personer både innendørs og utendørs
 • Stans i organiserte fritidsaktiviteter innendørs, samt fritidsaktiviteter utendørs der det ikke kan holdes 1 meter avstand for personer født i 2004 eller tidligere (dvs. de som fyller 17 år i 2021 og eldre).
 • Treningssentre må holde stengt for personer født i 1995 eller senere (dvs. de som fyller 26 år i 2021 og yngre).
 • Arrangementer: max 20 personer innendørs med faste, tilviste plasser, max 10 personer innendørs uten faste tilviste plasser, max 50 personer utendørs. Unntak ved begravelser/bisettelser: inntil 50 personer med faste tilviste plasser i seremonier. For minnesamvær i etterkant tillates inntil 10 personer innendørs eller 20 personer utendørs
 • Ubemannede treningssentre, bingo, bowling, spillehaller, lekeland og tilsvarende stenges
 • Svømmehaller, spaanlegg og hotellbasseng stenges. (Unntak: svømmeundervisning i grunnskole og rehabilitering som tilbys individuelt og i grupper på 5 eller færre).
 • Butikker skal sørge for at det ikke er flere til stede i lokalene enn at det kan holdes minst 2 meters avstand.
 • Munnbind i taxi.

Tiltakene gjelder fram til 1. juni og vurderes fortløpende.

 

Anbefalinger:

 • Lav terskel for å teste seg raskt ved symptomer, både barn og voksne
 • 2 meter avstand til andre enn de man bor sammen med
 • Alle må begrense sosial omgang (unntak for vaksinerte *)). Antall kontakter gjennom en uke bør ikke overstige 10 personer utover nødvendige kontakter i jobbsammenheng, husstandsmedlemmer og kohort i barnehage/skole.
 • Sosial omgang bør helst foregå utendørs.
 • Alle idretts- og kulturarrangementer som kamper, turneringer, stevner, konserter bør utsettes eller avlyses.
 • Alle religiøse møter og livssynssamlinger gjennomføres digitalt, evt. utsettes/ avlyses
 • Russefeiringen settes på pause
 • Arbeid: hjemmekontor og digitale møter er hovedregel. Bedrifter må vurdere å stenge kantine og andre områder ansatte samles.
 • Bruk munnbind innendørs i det offentlige rom hvis man ikke kan holde minst 1 meter avstand (unntatt kortvarige passeringer).
 • Bruk munnbind hvis det er trengsel eller man ikke kan opprettholde minst 1 meter avstand (unntatt korte passeringer):
  • på kollektivtransport og taxi
  • innendørs i det offentlige rom
  • i en-til-en-virksomheter (frisører mv.)
  • på arbeidsplasser der man ikke kan holde avstand til andre
 • Høgskoler: digital undervisning som hovedregel med unntak av studier som krever fysisk tilstedeværelse. Undervisning med forsterkede smitteverntiltak i små, faste grupper kan gjennomføres i tillegg, slik at alle studentene har noe oppmøte hver uke. Vurder å stenge kantiner og andre områder der studenter samles. Lesesaler og biblioteker kan holdes åpne med smitteverntiltak.

*) For vaksinerte gjelder egne anbefalinger for sosial omgang som besøk i private hjem og avstand til andre : https://www.helsenorge.no/koronavirus/rad-regler-unntak-vaksinerte/