Planen ble vedtatt sendt til høring i  Det faste planutvalg den 11.05.2021. Høringsfrist er satt til 1. juli 2021.

Alle er velkomne til å komme med innspill. Merknader til planen kan sendes til Stange kommune, postboks 214, 2336 Stange, eller på epost post@stange.kommune.no. Merk eposten "Sak 18/2697 kommunedelplan for boligpolitikk".

Eventuelle spørsmål kan rettes til Ellen Klaveness på telefon 62 56 21 51 eller på epost ellen.klaveness@stange.kommune.no.

Les mer om planen her...

Foto Jens Haugen, ANTI