– Sommerskolen blir nok ekstra viktig for barn og unge i år. De har dessverre gått glipp av både sosiale, kulturelle og faglige aktiviteter det siste året. Vi håper derfor at mangfoldet av kurs på sommerskolen i Stange kan være interessant for mange, og at det kan være med på å skape gode møteplasser og felles opplevelser. Vi ønsker at barn og unge i kommunen skal få muligheten til å lære noe nytt, mestre utfordringer og aller viktigst – å ha det gøy sammen, sier kommunalsjef Atle Teksum.

Se sommerskolens hjemmeside her

Varierte aktiviteter

Gjennom mange ulike temaer og kurs skal sommerskolen bidra til mestring og spennende opplevelser. Målet med sommerskolen er å gi flere unge en arena der de kan delta i sosiale og kulturelle og faglige aktiviteter i skolens sommerferie.

Sommerskolen er et fellesprosjekt i kommunen hvor flere fagområder er involvert. Kultursjef Solbjørg Tveiten er tett på planleggingen sammen med oppvekstsektoren. –Vi ønsker å legge til rette for å gi alle barn muligheten til å oppleve et mangfold av kulturaktiviteter. I år er det særlig viktig fordi vi har måttet begrense en del av de kulturprosjektene vi ville gjennomført sammen med skolen i et normalår. Sommerskolen åpner for at ulike lokale aktører kan få vise frem mangfoldet av aktivitetstilbud for barn. Når samfunnet nå åpner opp igjen, er det viktig at elevene er kjent med det som finnes, og at vi gjennom dette prosjektet kan så videre interesse og engasjement hos barn og unge, sier Tveiten.

Stange kommune har engasjert Mariann G. Furulund som prosjektkoordinator for å planlegge og gjennomføre prosjektet. Hun jobber i disse dager med å sette sammen et spennende og variert tilbud. Eksempler på kurs er filmproduksjon, friluftsliv, dans, sang, taekwondo, teater, parkour og skatecamp.

Tilbudene er lokalisert på ulike steder i kommunen avhengig av hva slags fasiliteter de ulike kursene har behov for. Detaljert informasjon blir om kort tid lagt ut på kommunens nettsider sammen med skjema for påmelding.

 

Bakgrunn for tilskudd

Det er Utdanningsdirektoratet som har bevilget midler til kommunene i Norge for å arrangere sommerskoler. Sommerskoletilbudet er et nasjonalt tiltak. Tiltaket skal bidra til at kommunene kan opprette nye sommerskoletilbud, eller utvide eksisterende tilbud, slik at elever i grunnskolen får en arena der de kan delta i faglige, sosiale og kulturelle aktiviteter i skolens sommerferie i 2021.