The Newborn Behavioral Observations System (NBO) er utformet med nettopp den hensikten: det gjør helsepersonell i stand til å dele atferdsmessige observasjoner av spedbarnets kapasiteter og temperament med foreldre, og en mulighet til å samarbeide med dem om å forstå og svare på den nyfødtes atferd.  

På helsestasjon i Stange er nå jordmødre, helsesykepleiere og fysioterapeuter sertifiserte NBO utøvere. NBO er en observasjons- og relasjonsbyggende metode til bruk for helsepersonell som arbeider med spedbarn. Målet er å fremme tilknytningen og hjelpe foreldre i en kritisk overgangsfase i livet. Sammen med foreldrene beundrer og undrer man seg over barnet, får fram og beskriver styrken og det individuelle med det enkelte spedbarnet. Hovedfokuset er å se hva barnet forteller med kropp og uttrykk, styrke foreldre-barn relasjonen og bygge allianse mellom familie og fagperson.

Metoden bygger på mange tiår med spedbarnsforskning og kunnskap om hva som fremmer god tilknytning, trivsel og utviklingsfremmende samspill mellom barn og foreldre. Med å ta utgangspunkt i barnets uttrykk og atferd i kroppen, bevegelsene, måten å sovne og våkne på, trøstbarhet, sosialisering og tegn på reguleringsevne hjelper vi foreldrene å forstå barnet sitt bedre. 

helsepersonell blir sertifiserte NBO utøvere