E-post
Kontaktperson Espa Musikkorps:
Leder Jorunn Sylju
E-post: Jorunn.sylju@norsvin.no
Tlf: 911 97 440


Tangen Musikkorps
Leder
Børre Nordsveen
Adresse: Gruslinna 105, 2337 Tangen
E-post: børrenor@hotmail.com
Tlf.: 90 94 65 18

Facebook-side
Beskrivelse Historikk for:
Tangen Musikkforening (1916 – 2006)
Stenby Skoles Guttemusikkorps - Espa guttekorps - Espa Janitsjarkorps - Espa Musikkorps (1936 - 1990)


Fra Stenby Skoles Guttemusikkorps til Espa Musikkorps (1936 - 1990) v/Kari Simensen
Stenby Skoles Guttemusikkorps ble stiftet 18.november 1936. Da var lovene nedtegnet og instrumenter til en verdi av 1600,- kroner skaffet til veie.
Korpset besto av 32 gutter, to var fra Tangen, nemlig Oskar Petter Andresen og Sigmund Lien.
I protokollen står det at ”korpset var omsluttet av stor og hjertelig velvilje av alle i Espa”. Allerede i 1939 ble navnet endret til Espa Guttemusikkorps.
I 1940 brøt krigen ut og interessen ble noe mindre. Navneskiftet var nok av størst betydning, og vi leser i protokollen: ”Navnet ble forandret til Espa Janitsjarkorps . ” Dette skulle være et mer passende navn nå som guttene skulle fortsette i korpset etter at de var blitt voksne.
Navnet Espa Musikkorps fikk vi i 1956.
Første gang jenter er nevnt var i 46, da var Astrid Holm nevnt som medlem.
Vi var et generasjomskorps og egne medlemmer sto for opplæringen av nybegynnerne. Etter hvert så vi at opplæringen vi var i stand til å gi var for dårlig og i 1990 inngikk vi avtale med Tangen Skolekorps. Det var ingen lett avgjørelse og ta, for vi var redde for rekrutteringen ville bli umulig. Slik har det gått, våre bange anelser har slått til, men vi angrer ikke på avgjørelsen vi tok den gangen. Ungene får et solid musikalsk grunnlag i Tangen skolekorps, i et godt miljø blant jevnaldrene.
I dag er vi 24 medlemmer, takket være en solid kjerne fra det nedlagte Tangen Musikkforening. Nå har vi spilt sammen i snart 10 år, trives godt sammen, og utad er vi Espa og Tangen Musikkorps, for Tangen sin musikkhistorie skal heller ikke gå i glemmeboka.
I en periode på 60-tallet var vi ca 60 stykker, vi hadde mange medlemmer fra Langset på Minnesund, og noen fra Hamarkanten. I dag har vi to medlemmer fra Langset, og håper på flere!
Vi har fått en kulturarv fra våre forgjengere, det Helma Holm, Ole Andreassen, Asbjørn Skjøthaug, Borghild Østigård og Aksel Slåttsveen fikk til i 1936 betydde mye for alle på Espa, og denne arven skal vi ta vare på, forvalte og utvikle etter beste evne .


Tangen Musikkforening 1916 – 2006 v/Jahn Lundsveen
Følgende er tatt ut av ” Boken Musikk-korps i Norge” fra 1956. Av Einar M. Wie og Petro Erichsen ( formann og forretningsfører i Norges Landsforbund av Gutte- og Amatørmusikk-korps.
Der står: Til å begynne med var det to musikkorps på Tangen. Ett ble stiftet i l9l6, og i l9l9 ble det stiftet et guttekorps. Nils Evensen (marsinmakeren) dirigert begge korpsene, og i l938 gikk disse to korpsene sammen og stiftet Tangen Musikkforening med 24 medlemmer. Johan Skogsrud som en tid hadde vært dirigent for l9l6 korpset , ble nå dirigent for den nye foreningen.
Styret i foreningen var : Arnt Arvsen, Petter Dahl, Johan T. Skogsrud, Ola Saxrud og Eugen Nordli.
Foreningen har stort sett greid seg bra hele tiden. Pga. vanskelige arbeidsmuligheter på stedet, har en del medlemmer flyttet ut, med foreningen har fremdeles 8 aktive medlemmer som har vært med i de tidligere korps på stedet. En av disse spilte allerede med 17.mai 1914.(red.anm. Anders Arvesen på trekspill). Ved foreningens start i 1938 ble samtlige instrumenter og eiendeler vederlagsfritt overdratt fra de tidligere to korps, og i l946 fikk foreningens medlemmer uniformer.
Foreningen står tilsluttet Stangebygds Musikkforbund siden 1944, og Hedemarkens Musikkforbund fra 1949. I begge disse forbund holdes stevner og Tangen Musikkforening har deltatt på disse hele tiden.
Ellers spilles 1. og 17. mai og ved mange andre festlige anledninger. Foreningen har gått inn for å skaffe stedet et guttekorps, og tidlig på året 1954 ble det startet et slikt.
Foreningens styre er nå: Eugen Nordli, Per Pedersen, Eivind Saxrud, Ola Antonsen og Arne Alnes.
I ”Gammelt fra Stange og Romedal av 1972” står det:sitat begyner.
Enda en Tangensokning bør nevnes: Nils Evensen Fagervik, eller ”maskinmakeren” som han kaltes. Han tilhørte Viksmiljøet. (Anders Mostue på Vik underviste på fele). Far hans var kommet til Vik som maskinist for mølle og sag. Men betengnelsen maskinist var ikke i bruk ennå. En fagmann måtte være en ”makar” og maskinmakernavnet ble også hengende ved sønnen Nils. Javist var Nils maskinmaker som faren. Han hadde absolutt teknisk innsikt, og arbeidet som maskinist, sist på Skabberudsaga. Men først og fremst var han musiker. Han spilte nesten alle slags instrumenter så nær som trekkspill, men det ville han helst ikke høre. Da gikk han ut. Det var nok klarinetten han likte best.
Det ble stiftet et guttekorps i 1919 i Tangen, og Nils Evensen var dirigenten. ”Guttemusikken” eksisterte helt til gutta var fult voksne karer, nesten dobbel så lange som den kortvokste ” masinmakeren.
Nils Evensen kunne virke både mutt og fåmælt når en traff ham i hverdagen. Men der lå den store humoren på lur. Når det gjaldt å kommentere folk og forhold og hendelser i etpar korte setninger fantes det knapt hans make. Under musikkøvelsene i det gamle snekkerverkstedet på Vik falt det mange gullkorn som glitrer på folkemunne den dag i dag. Sitat slutt.
Etter samtale med Aage Østli , Arve Arvsen, Reidar Moen, Tille Skogsrud, Svein Dons, Dyre Saxrud og Bjørn Haug er følgende notert i stikkords form:
TMF – holdt det gående fram til høsten 1966.
Høsten 1967 var det et forsøk å starte opp igjen med dirigent An.O. Røe. Han døde på en av de første øvelsene.
Korpset lå da nede til jan 1977. Bjørn Haug tok da en ringerunde til potensielle musikere og fikk stablet så mange på ”bena” at det ble et korps. Totalt l2-l3 musikere. De øvet på daværende ”Børsen”.
Arve Arvesen kunne minnes mange morsomme episoder fra spilleoppdragene de hadde. Han begynte i 1936.
Han bekrefter at de spilte både 1. og 17. mai.
17. mai kunne være slitsomt. Et eksempel på en slik dag var:
Flaggheising på Arbeideren kl 0800. Derfra til koraler fra kirketårnet. Så var det barnetoget fra skolen til kirken kl l0.00. Møte med barna fra Vardeberg skole ved ”Lundbybutikken” og så til kirken. Fra kirken til skolen. Så til Vardeberg og gå barnetoget. ( Der var det som oftes en forfriskning på sløydrommet) før toget. Toget gikk til Refsahl og tilbake igjen. På Refsahl var det stopp, forde musikken skulle inn å få seg en ”forfriskning”. Da sto toget utenfor og ventet til ” gutta” kom ut igjen.
Videre den dagen var folketoget på Tangen kl l6.00 så kunne Arve huske at det var barnetog fra Storhov-skolen etterpå. Da var 17. mai slutt.
Husket også at de spilte på 1mai i Romedal. Da var det snøkvitt. De skulle også spille i Vallset den dagen, men det ble kanselert da det var mye snø der. Arne Håkonsen som spilte bass hadde gebis. Det hadde også den gangen blitt noen ”forfriskninger”, dette resultert i at Arne mistet gebiset sitt. Hele toget måtte stoppe til det Arne fant igjen ”tyggetøyet ”sitt. Uten gebis ingen bass.
Arve husket også at Eugen Nordli gikk ”seg vill ” i hønsegården på Refsahl ettere at de hadde fått forfriskninger der. Han hadde litt problemer med å holde rekkene/ rodeparet.(Iflg. Svein Dons var det i 1959.)
Et kort sammendrag vil bli som følgende:
Tangen Musikkforening ble startet i l9l6 av Nils Evensen, Vi vet ikke om korpset bar det navnet fra starten.
Ble slått sammen med guttekorpset av l9l9 i l938 , da med Johan Skogsrud som dirigent.
Han tok over 1916 korpset i l933.
Han holdt det gående i 33 år fram til 1966, da det ble nedlagt.
I 1977 (se ovenfor)tok Bjørn Haug kontakt med en del musikere og fikk startet opp igjen korpset. De startet i januar 1977.
I disse årene var korpset uten dirigent. I l997 tok Tore Aspeggen over ledelsen av korpset. Da det var vanskelig med rekruttering for Tangen korpset, (og det var til dels også det for Espa-korpset), valgte vi i 2004 og samarbeide med Espa Musikkorps. For at begge bygdene skal ha musikk på høytidsdagene, samarbeider vi slik at vi får tilpasset behovet til alles tilfredshet.
(Notert nov. 2006. Jahn Lundsveen.)

Dato oppdatert 2020-10-06