Bygget inneholder toaletter og rom for deponering av søppel, pluss et uteareal tilrettelagt med bålplass og sitteplasser. Nasjonalt Pilegrimssenter vil gi servicebygget i gave til Stange kommune etter oppføring, og Stange kommune vil ha ansvar for drift og vedlikehold av bygget.

Les om prosjektet sentralt her:

Offisiell overrekkelser og åpning er planlagt til Pilegrimsledens dag i begynnelsen av juni.

- Vi har vært avhengig av flere gode samarbeidspartnere for å få til dette prosjektet. Stange Almenning har sagt ja til at Pilegrimsbua kunne oppføres på deres eiendom, på en fradelt festetomt hvor Stange kommune er fester, sier prosjektleder Line Kongssund.

- Nasjonalt Pilegrimssenter, Stange kommune og Stange Almenning ble enige om byggets plassering ved Granerudsjøen. Her passerer både Pilegrimsleden og Rondanestien, i tillegg til flere turmuligheter i området. Drift og vedlikehold vil bli utført av frivillige mot vederlag. Hamar Pilegrimssenter vil organisere og følge opp de frivillige etter avtale med Stange kommune. Avtalen med de frivillige reguleres mellom Stange kommune som eier av servicebygget og Strandlykkja Vel som frivillighetens representant. Både bua og samarbeidet er «nybrottsarbeid» og gjennom prosjektet er vår røde tråd; «er vi flere, får vi til mere!», sier en engasjert prosjektleder.

Stange kommune gleder seg til fortsettelsen, og samarbeidet med frivilligheten!

I tillegg til jobben som ble utført på tørrmurerkurs i oktober 2020, er det Magnar Østli fra Trebygg Øst som har satt opp dette fantastisk fine bygget. Det er lokale leverandører på både stein og treverk.

Bua vil også være åpen for allmennheten som er på tur i området, hvor det er mulig å ta en rast – og lytte til stillheten. Stange kommune vil derfor også være først ute, med sin «egen dagsturhytte,» hvor alle kan ha glede av denne vakre bua i sine fantastiske omgivelser ved Granerudsjøen sør i Stange kommune. Til orientering har Stange kommune også sagt foreløpig ja, til å være med på det nylig omtalte «Dagsturhytteprosjektet,» for Innlandet (innen 2025), men plassering er ikke avklart:

På bildene ser du:

  • Lisa Skjellfjord, prosjektleder fra Nasjonalt Pilegrimssenteret
  • Tone Stræte, daglig leder Hamar Pilegrimssenter
  • Even Sveen, Stange Almenning
  • Joar Bredesen og Mona Sletli, Strandlykkja Vel
  • Magnar Østli, Trebygg Øst, byggmester
  • Solbjørg Tveiten, Stange kommune, Kultursjef
  • Line Kongssund, Stange kommune, prosjektansvarlig