frivillige fra Røde korsVaksineringen foregår i Stangehallen, og alle som skal vaksineres får beskjed om det i forkant med oppmøtetidspunkt. Frivillige spiller en helt sentral rolle for gjennomføringen av vaksineringen, og med en mulig massevaksinering er det også behov for å ha flere frivillige som kan bidra.  

Aktuelle oppgaver for frivillige er:  

  • Parkeringsvakter (dirigere trafikk og parkering) 
  • Bistå kommunens ansatte med observasjon etter vaksinering 
  • Køordning /veivisere  
  • Bistand for enkeltpersoner som trenger det i vaksinasjonsrommet «vaksinevenn» 
  • Føre lister over personer i lokalet med hensyn til smittvernsregler (eks pårørende/de som følger de som skal vaksineres). 

Type oppgaver kan også endre seg.  

Har du lyst til å bidra, ta kontakt med: 

Eller registrer deg her