I Stange betyr det at de som har fått en dose med vaksine fra Astra Zeneca vil få tilbud om Comirnaty fra Pfizer/BioNTech som dose 2.  Opprinnelige timer for dose 2 blir derfor avlyst, og de det gjelder vil motta en ny timeavtale på sms. Doseintervall blir 12 uker. Det vil ikke være mulig å flytte oppsatt time, med mindre svært vektige grunner tilsier det.

Viktig informasjon til de som har første dose av AstraZeneca-vaksine:

Her er et informasjonsbrev til de som har fått første dose av AstraZeneca-vaksinen (Vaxzevria). Det er viktig at de det gjelder leser dette.

I følge dagens anbefalinger er det mRNA-vaksine som er eneste alternativ som dose 2. Dersom noen likevel ikke ønsker å vaksineres med Comirnaty, er det viktig at du så fort som mulig gir beskjed pr mail til hanne.norum.hollekim@stange.kommune.no eller anette.skjaerbekk@stange.kommune.no.

Oppgi navn og fødselsdato i mailen.