Det har nå kommet tall som viser detaljhandel pr innbygger, og i Stange har det vært en formidabel vekst på hele 23,5% fra 2019 til 2020. Det er tilgjengelig statistikk tilbake til 2008 og veksten har ikke vært i nærheten tidligere. Den enkelte innbygger handlet for 55.203 kroner i gjennomsnitt i pandemiåret. 

Tabell for de siste 10 årene

2011201220132014201520162017201820192020
          
38823385953911339689397633963240230418644468755203
-0,01 %-0,59 %1,34 %1,47 %0,19 %-0,33 %1,51 %4,06 %6,74 %23,53 %

 

Dette viser at Stangesokningen har ønsket å slutte opp om vårt lokale næringsliv. Den økte handelen gir større mulighet for næringsvekst i kommunen vår.

- Vi har mange flotte bedrifter som yter en utrolig god service i Stange, sier Erik Habberstad. Fortsett å slutt opp om næringslivet vårt er hans oppfordring.