I forbindelse med høring og offentlig ettersyn for områdeplan for Åkersvika Hageby, inviterer vi til digitalt møte onsdag 28. april kl. 18.00-20.00.

Møtet holdes digitalt på plattformen Teams. Klikk her for å se opptak fra møtet

Vi gjør oppmerksom på at møtet vil bli tatt opp og lagt ut på kommunens hjemmeside i ettertid. Hvis du ikke har mulighet til å delta i dag, er det derfor mulig å se møtet i ettertid.

For møtet gjelder følgende kjøreregler:
•    Skru av mikrofon og kamera
•    Spørsmål besvares etter hvert innlegg
•    Skriv spørsmål i chatten
•    Eller be om ordet ved å markere med hånd
•    Skru på mikrofon når du skal snakke

 

Program, åpent møte:

  • Praktisk informasjon ved Siw M. Niva arealplanlegger, plan, bygg og oppmåling
  • Åpning ved Helmik Slora Kristensen, leder for det faste planutvalget Stange kommune
  • Masterplan for Åkersvika Hageby ved Bjarne Christiansen, leder for politisk styringsgruppe
  • Informasjon om planprosessen ved Siw M. Niva
  • Presentasjon av konseptet Åkersvika Hageby ved Arnstein Dale/Sander Dekker, Norconsult AS
  • Spørsmål og diskusjon

     

Mer informasjon om planarbeidet: