Sårbare virksomheter er bedrifter som er avhengig av vann for å drive sin virksomhet, som for eksempel:

  • Sykehus og medisinske sentre     
  • Alders- og sykehjem     
  • Lege og tannleger     
  • Barnehager og skoler     
  • Næringsmiddelprodusenter     
  • Restauranter og kafeer

Registrer din virksomhet i kommunens Tilleggsregister. Velg Tilleggsoppføring – Legg til ditt telefonnummer (velg Bedrift)