1. Undersøk om du er folkeregistrert på din adresse hos skatteetaten  
  2. Har du oppdatert din elektroniske kontaktinformasjon? Hvis ikke kan du gjøre det her