Det blir benyttet fire ulike registre for å nå ut med informasjon til deg:

 1. Privatpersoner:
  Kontaktinformasjon blir hentet fra Kontakt- og reservasjonsregisteret til Digitaliseringsdirektoratet. Vi anbefaler deg å legge inn ditt mobiltelefonnummer og din epostadresse i dette felles nasjonale kontaktregisteret. De fleste henvendelser fra det offentlige vil hente kontaktinformasjonen herfra, for eksempel angående selvangivelsen. Du kan oppdatere dine opplysninger her.   
   
 2. Bedrifter: Ved varsling av bedrifter blir bedriften som tilhører adressen varslet med bakgrunn i oppføring i Enhetsregisteret. Kontaktdata for bedrifter blir hentet fra Digitaliseringsdirektoratet / (Altinn). Bedrifter med flere adresser bør registrere disse som underenhet hos Brønnøysundregistrene
   
 3. Tilleggsregister: Tilleggsregister kan du benytte dersom du ønsker å motta varsler for en bedrift eller for en adresse som du ikke er registrert med bostedsadresse på. Se varslemeg.no. Vårt Tilleggsregister knytter kontaktpersoner til virksomheter med telefonnummer. Kontaktpersonen vil motta varsel på SMS dersom SMS sendes fra kommunen.
   
 4. Fritidseiendommer: Varsling 24 varsler fritidseiendommer med matrikkelkodene 16 og 17 
 • 161 - Fritidsbygning (hytter, sommerhus o.l.)
 • 162 - Helårsbolig benyttet som fritidsbolig
 • 163 - Våningshus benyttet som fritidsbolig
 • 171 - Seterhus, sel, rorbu o.l.
 • 172 - Skogs- og utmarkskoie, gamme

  Det er eierne av disse eiendommene som varsles. Er eiendommen festet er det fester som varsles. Kontaktdata finner vi som beskrevet under privatpersoner/bedrifter.